szkody górnicze
728-838-858 
szkody górnicze
biuro@kancelariaprawna24h.pl

Odszkodowanie za szkody górnicze

Bezpłatna konsultacja prawna dla poszkodowanych przez szkody górnicze tel. 728 838 858

szkody górnicze, odszkodowania za szkody górnicze

 

500 000zł odszkodowania za szkody górnicze, komu należy się odszkodowanie za szkody górnicze? Naprawa szkód górniczych, dlaczego kopalnia odmawia uznanie szkód górniczych? Przyjąć projekt ugody od kopalni czy pozwać zakład górniczy?

 

Naprawa szkód górniczych – odpowiedzialność za szkody górnicze.

 

naprawa szkód górniczychZgodnie z art. 146 ustawy geologicznej i górniczej kopalnia odpowiada za szkody spowodowane wydobyciem złoży. Do szkód górniczych zaliczamy wszelkie uszkodzenia ruchomości i nieruchomości, które powstały na skutek działalności zakładu górniczego. Szkodami górniczymi najczęściej są spękane lub pochylone budynki, niedomykające się drzwi lub okna, a także uszkodzenia ogrodzenia bądź budynków gospodarczych (garaży). Odszkodowanie za szkody górnicze należy się również w przypadku gruntów nie nadających się do upraw i w sytuacji konieczności wykonania dodatkowych zabezpieczeń nowej budowy.

 

 

W sytuacji stwierdzenia szkód, które mogły powstać w skutek pracy zakładu górniczego należy je niezwłocznie zgłosić. Zgłoszenie szkód górniczych powinno nastąpić wnioskiem najlepiej pisemnym. Odradzamy zgłoszenie telefoniczne, bo warto posiadać kopię wniosku, z potwierdzeniem odbioru przez zakład górniczy. Wniosek o szkody górnicze musi zawierać informacje o rodzaju i miejscu wystąpienia szkód, a także nasze żądanie. Z doświadczenia kancelarii prawnej wynika, iż nie warto domagać się naprawy szkód przez kopalnię (często wybierają firmy oferujące najniższą cenę, których jakość wykonania budzi wiele zastrzeżeń). Poszkodowani przez szkody górnicze mają prawo do odszkodowania za szkody górnicze wypłaconego w gotówce.

 

 

Przedawnienia szkód górniczych – terminy zgłoszenia szkód górniczych.

przedawnienie szkód górniczych

 

Zgodnie z ustawą prawo geologiczne i górnicze roszczenie z tytułu szkód górniczych przedawnia się z upływem lat pięciu (art. 149). Podczas procesu kopalnia najczęściej powołuje się właśnie na zarzut przedawnienia. Jest to o tyle nieuczciwe, iż zdaniem wielu do przedawnienia doprowadziła sama kopalnia. Chociaż zakład górniczy ustawowo jest zobowiązany aby w terminie 30 dni rozpoznać wniosek „zgłoszenie szkód górniczych” to zazwyczaj same oględziny są wykonane znacznie później. Kopalnie zasłaniają się dużą ilością zgłoszeń lub znajdują inne powody swoje opieszałości. W rezultacie (i biorąc pod uwagę fakt, że sami poszkodowani nie zgłaszają szkód górniczych od razu) dochodzi do przedawnienia roszczenia.

 

 

Czy przyjąć propozycję ugody od kopalni?

 

przechył budynku jako szkody górniczeCoraz częściej poszkodowani przez szkody górnicze otrzymują odmowę uznania szkód górniczych. Pretekst bywają różne, np. „teren jest uspokojony”, „to nie są szkody górnicze a wady budynku” lub „szkody należy zgłosić dopiero gdy przestaniemy wydobywać w Państwa rejonie”. Szkody należy zgłaszać niezwłocznie i nigdy nie można ufać podmiotowi odpowiadającemu za szkodę, bo kto lubi wypłacać odszkodowania?

 

 

Doświadczeni prawnicy Kancelarii Prawnej 24h, którzy prowadzili już setki spraw związanych z szkodami górniczymi jednoznacznie podkreślają, że jeszcze nie widzieli uczciwej propozycji ugody rekompensaty szkód górniczych. Jako częste nieuczciwe traktowanie poszkodowanych wymienia się: nieuwzględnienie wszystkich szkód górniczych, zaniżenie odszkodowania (wyliczenia bez ujęcia stawki VAT lub kosztów naprawy – tylko materiały), odległy termin wypłaty odszkodowania lub naprawy domu, dodatkowe warunki (np. wymóg podpisania aktu oświadczenia przed Notariuszem). Po silnych tąpnięciach przedstawiciele kopalni chodzą po domach pod pretekstem szybkiej pomocy a w rzeczywistości (naszym zdaniem) zależy im aby poszkodowani nie korzystali z profesjonalnej pomocy prawnej. Zdarza się, że podpisanie nawet niekorzystnej ugody nie gwarantuje sukcesu i kopalnia proponuje podpisanie aneksu wydłużającego termin realizacji ugody. Zatem, czy warto się godzić na warunki kopalni skoro ustawodawca przewiduje uproszczony tryb dochodzenia odszkodowania za szkody górnicze? Tak to prawda, wnosząc pozew o odszkodowanie za szkody górnicze, nie trzeba uiszczać opłaty sądowej i jest się zwolnionym od ponoszenia kosztów związanych z niezależnym biegłym sądowym.

 

 

Prawnik specjalizujący się w szkodach górniczych – kancelaria od szkód górniczych.

 

szkoda górniczaPozew o odszkodowanie za szkody górnicze nie można porównać do pozwu o odszkodowanie np. z tytułu zdarzenia medycznego lub rozwodu. Dlatego warto zapytać prawnika, jakie ma doświadczenie w szkodach górniczych.

Kancelaria Prawna 24hod lat zajmuje się szkodami górniczymi. Na terenie całego woj. Śląskiego (i nie tylko) prowadziła nawet trudne sprawy, w których kopalnia odmówiła odszkodowania lub proponowała 20 000zł, a Sąd zasądził powyżej 50 000zł. Swoje przedstawicielstwa ma w wielu miastach Polski. Posiada zespół 30 prawników (adwokatów, radców prawnych, a nawet dr prawa i biegłych z zakresu szkód górniczych).

 

 

 

Kancelaria Prawna 24,  tel. 728 838 858,  biuro@kancelariaprawna24h.pl

 

 

kancelaria od szkód górniczych

szkody górnicze tel. 728 838 858

 

Szkody górnicze porady prawne tel. 728 838 858