szkody górnicze
728-838-858 
szkody górnicze
biuro@kancelariaprawna24h.pl

Odszkodowanie za szkody górnicze

Bezpłatna konsultacja prawna dla poszkodowanych przez szkody górnicze tel. 728 838 858

Dochodzenie roszczeń od kopalni, szkody górnicze

 

Jak uzyskać odszkodowanie od kopalni za szkody górnicze – dochodzenie roszczeń od kopalni za szkody górnicze.

 

 

pieniądze od kopalni za szkodyDlaczego jedni uzyskują odszkodowanie od kopalni a innym odmawia się wypłaty odszkodowania za szkody górnicze? Świadczymy kompleksową pomoc prawną dla poszkodowanych przez szkody górnicze – tel. 728 838 858 Kancelaria Prawna 24h specjalizuje się w odszkodowaniach za szkody górnicze. Mamy duże doświadczenie w dochodzeniu roszczeń od kopalni i uczciwe warunki współpracy.

 

 

Ustawa prawo geologiczne i górnicze nie definiuje pojęcia szkody górnicze. Przez szkody górnicze należy rozumieć: „szkoda spowodowana działalnością zakładu górniczego. Naprawa takich szkód odbywa się wedle zasad zbliżonych do przewidzianych kodeksem cywilnym i polega na przywróceniu stanu poprzedniego lub odszkodowaniu pieniężnym” wikipedia. Wszelkie uszkodzenia domów, gruntów, budynków gospodarczych lub innych nieruchomości powstałe na skutek działalności kopalni można uznać za szkody górnicze.

 

 

Procedura zgłoszenia szkód górniczych i uzyskania odszkodowania za szkody górnicze:

 

procedura uzyskania odszkodowania od kopalni

  1. szczegółowe opisanie wszystkich szkód oraz terminu ich powstania (roszczenie o odszkodowanie za szkody górnicze przedawnia się co do zasady po 5 latach);
  2. złożenie wniosku w kopalni (właściwej, tj. odpowiedzialnej za dane szkody górnicze)- ważne aby mieć potwierdzenie zgłoszenia oraz kopie wniosku (odradzamy zgłoszenia telefoniczne);
  3. Kopalnia ma obowiązek ustosunkować się do naszego roszczenia w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia – po tym terminie należy złożyć pozew aby nie narazić się na zarzut przedawnienia.

 

 

Niestety z doświadczenia, że w 60% wniosków kopalnia od razu oddala (powołując się np. na zaprzestanie wydobycia w danym rejonie), 25% wniosków jest prowadzona w kierunku przedawnienia (np. poszkodowani są zwodzeni dużą ilością zgłoszeń i proszeni na oczekiwanie eksperta kopalni), 15% otrzymuje propozycje ugody, która jest bardzo niekorzystna (np. nie uwzględnia wszystkich zgłoszonych uszkodzeń i praktycznie zawsze odszkodowanie jest pomniejszone o stawkę VAT lub koszty robocizny).

 

 

Ustawa prawo geologiczne i górnicze oraz kodeks postępowania cywilnego zwalnia poszkodowanych przez szkody górnicze z ponoszenia kosztów procesu (opłaty sądowej i wynagrodzenia biegłego), dlatego warto korzystać z drogi sądowej. Procedura uzyskania odszkodowania za szkody górnicze ustawowo ułatwia dochodzenie roszczeń od kopalni na drodze sądowej a jednak wiele osób obawiając się procesu przyjmuje propozycje kopalni lub godzi się z odmową uznania roszczeń.

 

 

Jeśli chcą Państwo uzyskać godziwe odszkodowanie za szkody górnicze lub skorzystać z bezpłatnej konsultacji prawnej w sprawie szkód górniczych zachęcamy do kontaktu z naszymi prawnikami.

 

Kancelaria Prawna od szkód górniczych tel. 728 838 858

 

szkoda górnicza

 

 

Pieniądze od kopalni za szkody górnicze, polecamy artykuły:

 

Wniosek o odszkodowanie za szkody górnicze

 

odpowiedzialność za szkody górnicze