szkody górnicze
728-838-858 
szkody górnicze
biuro@kancelariaprawna24h.pl

Odszkodowanie za szkody górnicze

Bezpłatna konsultacja prawna dla poszkodowanych przez szkody górnicze tel. 728 838 858

Kto odpowiada za szkody górnicze?

 

Każdy wstrząs spowodowany przez działanie kopalni wywołuje szkody górnicze. Niestety nie ma miesiąca bez tąpnięć. Jednak szkody górnicze powstają również w wyniku deformacji nieciągłych. Jak zgłosić szkody górnicze? Kto pomaga w uzyskaniu odszkodowania za szkody górnicze?

 

 

Odpowiedzialność za szkody górnicze

 

odpowiedzialność za szkody górnicze

Kto odpowiada za szkody górnicze

Kto odpowiada za szkody górnicze? Rekompensaty za szkody górnicze reguluje ustawa prawo geologiczne i górnicze. Zgłoszenie szkód górniczych rozpoczyna się wnioskiem, który należy złożyć do właściwej kopalni. Chociaż kopalnia ma 30 dni na ustosunkowanie się roszczeń opisanych do wniosków to zazwyczaj odpowiedź przesyła znacznie później. Często zakład górniczy od razu odpisuje, że nie poczuwa się do odpowiedzialności za nasze szkody górnicze. Dlaczego tak się dzieje? Czasami poszkodowany przez szkody górnicze źle opisze szkody. Innym razem nastąpiło przedawnienie szkód górniczych. Jednak nasze doświadczenie wskazuje, iż praktyka odmowy uwzględnienia wniosku spowodowana jest faktem, że bardzo mała grupa osób decyduje się na proces sądowy w sprawie szkód górniczych.

 

 

szkody gónicze obsługa prawnaDlaczego poszkodowani przez szkody górnicze obawiają się złożyć pozew do Sądu? Przecież w przypadku szkód górniczych opłata sądowa jest przenoszona na rzecz Skarbu Państwa. Wiadomo, że procedura sądowa (zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego) nie jest prosta. Jednak poszkodowany przez szkody górnicze może skorzystać z pomocy doświadczonych prawników, specjalizujących się w sprawach z zakresu szkód górniczych – Kancelaria Prawna   tel. 728-838-858.

 

 

Szkody górnicze to pęknięcia stropów, spękane ściany, zniszczona płytki łazienkowe, uszkodzone schody, niedomykające się drzwi i okna, lub zniszczony teren przed domem. Poważnym problemem stanowią przechyły ścian, stropów, a zazwyczaj pochył całego budynku właśnie przez szkody górnicze.

 

 

adwokat od szkód góniczychPowtarzającym się problemem w sporach między kopalnią a właścicielem budynku jest konieczność rektyfikacji budynku (prostowanie budynku). Fakt, że spory na tym tle powstają nie dziwi. Wszak wysokość odszkodowania dla pokrzywdzonego przy uznaniu konieczności rektyfikacji domu sięga setek tysięcy, a przy większych obiektach nawet milionów złotych. Kopalnie bardzo często znacznie zaniża wartość odszkodowania lub proponuje wykonanie prostowania nieruchomości przez ich firmę (rzecz jasna najtańszą). Jednak osoba świadoma swoich praw nie musi się godzić na warunki ugody proponowane przez kopalnię.

 

 

Warto zapoznać się z orzeczeniem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25 kwietnia 2015 r. (Sąd Apelacyjny Katowice al. Korfantego 117) sygn. akt I ACa 23/15. W sprawie tej kopalnia w oparciu o dokonane przez siebie oględziny i pomiary pionowości przedstawiła pokrzywdzonemu projekt ugody, w której potwierdziła, że w wyniku ruchu zakładu górniczego powstała szkoda górnicza w budynku mieszkalnym i gospodarczym. Następnie zaproponowała zakres prac niezbędnych dla naprawienia szkody górniczej w tych nieruchomościach. Poszkodowany współwłaściciel nieruchomości nie zaakceptował warunków ugody z uwagi na nieuwzględnienie przez kopalnię w zakresie prac szkody górniczej polegającej na wychyleniu budynku mieszkalnego z pionu. Kopalnia stanowczo nie zgadzała się z koniecznością rektyfikacji budynku mieszkalnego.  Spraw została skierowana do Sądu i w toku postępowania sądowego został powołany niezależny biegły od szkód górniczych. Dzięki opinii biegłego stwierdzono, że eksploatacja górnicza prowadzona przez kopalnię spowodowała znaczne wychylenie budynku mieszkalnego od pionu. Wychylenie bryły budynku wynosi 26 mm/m (maksymalne wychylenie południowej strony budynku przekraczało nawet 33 mm/m), a aktualne zdepoziomowanie podłóg wynosi 7,7 mm/m. Nadto występują pęknięcia ścian zewnętrznych w piwnicy i przybudówce i spękana jest opaska betonowa przy budynku. Wbrew stanowisku kopalni Sąd Okręgowy uznał, że wychylenie bryły budynku o wielkości 26 mm/m, jest  niedopuszczalne z uwagi na bezpieczeństwo użytkowania obiektu i stwierdził, iż jedynym sposobem przywrócenia stanu poprzedniego jest rektyfikacja budynku. Dodatkowo Sąd uznał, że niezbędnym jest usunięcie pozostałych uszkodzeń (szkód górniczych): rozebranie podłóg drewnianych w pomieszczeniach mieszkalnych i wykonanie nowych w poziomie, wypionowanie drzwi, rozebranie posadzki z płytek ceramicznych w łazience, a w razie konieczności również okładzin ceramicznych ścian w łazience i wykonanie nowych po rektyfikacji budynku, przemurowanie pęknięć ścian zewnętrznych w piwnicy i w przybudówce oraz wykonanie robót towarzyszących i porządkowych po remoncie. Sąd oszacował koszt szkód górniczych, tj. przywrócenia stanu poprzedniego oszacował na prawie ćwierć-miliona złotych.

 

Szkody górnicze Kancelaria

 

 

Jeżeli w Państwa nieruchomości powstały szkody górnicze to zachęcam do kontaktu z Kancelarią Prawną specjalizującą się w sprawach z zakresu szkód górniczych, tel. 728838858.

 

Analiza sprawy jest bezpłatna – opisz nam swój problem: biuro@kancelariaprawna24h.pl

 

Kto odpowiada za szkody górnicze?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kto odpowiada za szkody górnicze i działanie kopalni wywołuje szkody górnicze.

Szkody górnicze powstają z winy kopalni. Jak zgłosić szkody górnicze?

odszkodowania za szkody górnicze?

Rekompensaty za szkody górnicze.

Szkody górnicze prawo polskie, Kancelaria Prawna radzi.

Zgłoszenie szkód górniczych rozpoczyna się od wniosku.

Skąd wziąć wniosek szkód górniczych?

Odpowiedzialności za nasze szkody górnicze i

orzeczenia w sprawie szkód górniczych.

wyrok w sprawie szkód górniczych, a także wyroki dotyczące szkód górniczych, przedawnienie szkód górniczych przerywa.

Wygrany proces sądowy w sprawie szkód górniczych.

Ryzyko procesu o szkody górnicze,

poszkodowany przez szkody górnicze.

Jak wyliczyć szkody górnicze?

Wartość szkód górniczych oraz szkody górnicze Kancelaria Prawna tel. 728838858.

Pochył całego budynku przez szkody górnicze.

Prostowanie budynku po szkodach górniczych oraz konieczności rektyfikacji domu, a także warunki ugody proponowane przez kopalnię.

Wychylenie budynku od pionu i

przechył budynku przez kopalnie.

pęknięcia ścian zewnętrznych w wyniku szkód górniczych

Sąd oszacował koszt szkód górniczych znacznie wyższy niż wycena kopalni.